Szociális Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.


A jogosultsági feltételek részletes szabályait Kecel Város Önkormányzata rendeletében határozta meg.


Étkeztetésben részesíthető: 200 fő.


Étkeztetés igénybe vehető:

  • kiszállítással: hétfőtől-vasárnapig, kivéve ünnepnapokon.
  • helyben történő fogyasztással, elvitellel: az év minden napján.

Igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelme alapján történik az egyéni igényeknek megfelelő szolgáltatás biztosítása.
A szolgáltatást igénybevevők három féle menü közül választhatnak. Igény szerint, orvosi javaslatra biztosítunk diétás étkezést is.

Intézményi térítési díj 2019. március 01. napjától:

- szociális étkeztetés - ebéd helyben történő fogyasztással, elvitellel                      710 Ft/nap

- szociális étkeztetés - ebéd lakásra történő szállítással                                        800 Ft/nap

 

Intézményi térítési díj 2020. március 01. napjától:

- szociális étkeztetés - ebéd helyben történő fogyasztással, elvitellel                      810 Ft/nap

- szociális étkeztetés - ebéd lakásra történő szállítással                                        895 Ft/nap