Kuratóriumi határozatok

 

  1/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a felnőtt étkeztetés 2014. évi intézményi térítési díjairól

  2/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. felajánlások elfogadásáról

  3/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. Kecel Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosításáról

  4/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma hat. felajánlások elfogadásáról

  5/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Programjának módosításáról

  5/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

  7/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról

  8/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Kecel Időseiért Közalapítvány 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról

  9/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. független könyvvizsgáló megválasztásáról

  10/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratórima) hat.

  11/2014. (Kecel IdőseiértKözalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona 2014. évi költségvetésének elfogadásáról

  12/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona intézményvezetőjének megválasztásáról

  13/2014. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. Cserni Zoltánné munkájának elismeréséről

  1/2015. (Kecel Időseiért KÖzalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a felnőtt étkeztetetés 2015. évi intézményi térítési díjainak megállapításáról

  2/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Programjának módosításáról

  3/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a bentlakásos ellátáshoz kapcsolódó belépési hozzájárulás bevezetésének éehetőségéről szóló tájékoztató elfogadásáról

  4/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. felajánlások elfogadásáról

  5/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról

  6/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Kecel Időseiért Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról

  7/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

  8/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Kecel Időseiért Közalapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadásáról

  9/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

  10/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. felajánlások elfogadásáról

  11/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

  12/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Kecel Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosításáról

  13/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. az IMrehegy Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetéséről

  14/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona működési engedélyének módosításáról

  15/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona fejlesztési terveinek jóváhagyásáról

  16/2015. (Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma) hat. a Csendes Ősz Idősek Otthona intézményvezetőjének jutalmazásáról