Nappali ellátás

A nappali ellátás keretén belül saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek biztosítjuk a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Az intézmény szolgáltatásaival rugalmas módon igazodik a helyi igények kielégítéséhez.

tarsalgo3.jpgA nappali ellátást biztosító intézményünk az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

Szolgáltatásaink:

A nappali ellátás a helyi igényeknek megfelelően heti hat nap van nyitva nyolc órában. Az igénybevevők reggel saját maguk jönnek intézményünkbe, vagy igénybe vehetik a szállítási szolgáltatásunkat. Ilyenkor az intézmény kocsija a lakásáról a megbeszélt időpontban beszállítja az intézménybe, külön eseti térítési díj ellenében. Igény szerint az étkeztetést, a szociális alapszolgáltatás keretében kötött megállapodás alapján biztosítjuk a napi egyszeri főétkezést (ebédet). Aki az ebédet is igénybe kívánja venni, három menü közül választhat. A konyhán képzett szakemberek dolgoznak, akik biztosítják, a megfelelő mennyiségű és minőségű ételt. Az étel elkészítésénél figyelembe vesszük az idős korosztály életkori sajátosságait, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit. Igény szerint, vagy orvosi javaslatra biztosítunk diétás étkezést is. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásként külön térítési díj ellenében reggelit is biztosít az igénylőknek. A konyha korszerű berendezése, felszereltsége, kapacitása, a munkavállalók felkészültsége biztosítja, hogy az egyre növekvő étkezési igényeket ki tudjuk elégíteni.
Az ellátást igénybevevőknek szabadidős programokat szervezünk az intézményen belül.
Ebben a korban is fontos a játékokkal való fejlesztés, pl. kommunikáció, egymásra figyelést fejlesztő játékok, csoportépítő, önfeltárást segítő játékok, az érzékszervek működését - látást, hallást, tapintást, szaglást, ízérzékelést, szemmértéket - fejlesztő játékok, gondolkodást és kreativitást segítő játékok (asszociáció - kombináció), verbális készséget fejlesztő játékok, memóriát és koncentrációt fejlesztő játékok, ügyességi játékok, asztali játékok, orientációs gyakorlatok (matematika, földrajz, olvasás, írás-fejlesztés, stb.). A szabadidős programokon a munkatársak mellett önkéntesek is segítséget nyújtanak. Többféle folyóirat áll rendelkezésre, ezekhez mindenki hozzáférhet. Irodalmi művekből felolvasásokat tartunk. Tv nézésre, videó film vetítésére is lehetőség van. Házi-könyvtárunk is bármikor igénybe vehető.

Rendszeresen szervezünk intézményen kívüli programokat is, pl. színházi látogatásokat, kirándulásokat, összejöveteleket, bálokat, más intézményekkel való találkozásokat, tapasztalatcsere céljából.

Segítséget nyújtunk az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás megszervezéséhez (orvoshoz elkísérjük, intézménybe kihívjuk az orvost), Rendszeresen, minden hétfőn délután tartunk különböző témájú előadásokat, tanácsadásokat. Meghívott előadók és munkatársaink tartják az előadásokat. Kéthetenként kézműves foglalkozást tartunk (kerámiázás, szövés, varrás, festés, stb.). Ezek az éves foglalkoztatási tervben is szerepelnek.
Rehabilitálás, gyógytorna lehetősége biztosított az intézmény rehabilitációs szobájában, ahol különböző eszközök állnak rendelkezésre: masszírozáshoz megfelelő ágy, fényterápia, méregtelenítő gép használata, szobakerékpár, járás segítéséhez szükséges eszközök, manuális készségek erősítésére szolgáló eszközök.

Az ellátottak mentálhigiénés ellátása biztosított.

A demens személyek nappali ellátását az idősek nappali ellátása részeként szervezzük meg. A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia fokához. Az ellátottak állapotának felmérése folyamatos, az intézmény mentálhigiénés munkatársa végzi. Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja az intézmény az ellátott számára a beilleszkedés elősegítését, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartását, megőrzését. Fontos a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelőzése. A szabadidő eltöltés keretén belül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a szabadidős programok, melyeknek célja a szellemi frissesség megőrzése, a külvilággal való kapcsolat fenntartása, elszigetelődés megakadályozása, mentális, memória funkciók szinten tartása, fejlesztése, szórakoztatás, és nem utolsó sorban az emocionális élet harmóniájának biztosítása. Ezek a programok a már működő idősek nappali ellátásán belül valósulnak meg.

  Intézményi térítési díjak 2019. március 01. napjától:

- idősek nappali ellátása ott tartózkodás                                                           0 Ft/nap

- demens személyek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodás                     0 Ft/nap

- demens személyek nappali ellátása tartózkodás és étkezés (ebéd)                710 Ft/nap           

 

 Intézményi térítési díjak 2020. március 01. napjától:

- idősek nappali ellátása ott tartózkodás                                                           0 Ft/nap

- demens személyek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodás                     0 Ft/nap

- demens személyek nappali ellátása tartózkodás és étkezés (ebéd)                810 Ft/nap    

                                        

IDŐSEK, DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK HÁZIRENDJE