Házi segítségnyújtás

Az alapszolgáltatás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.


A házi segítségnyújtás ellátási szerződés szerinti engedélyezett létszáma 50 fő, a működési engedély szerint ellátható ellátottak száma 18 fő.


Az intézmény a szolgáltatást hétfőtől szombatig nyújtja.
Igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik az egyéni igényeknek megfelelő szolgáltatás biztosítása.

otthon.jpgHázi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, illetve az általa megbízott személy elvégzi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
A házi segítségnyújtást a gondozási szükséglet megállapításáról szóló igazolásban meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

A házi segítségnyújtás reteében szociális segítést, vagy személyi gondozást végzünk.

Szociális segítés keretében biztosítjuk:

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

- a háztartási tevékenységben való közreműködést,

- a veszélhelyzetek kialakulásának megelőzésében, és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

- szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítését.

 

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és megtartását,

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

a szociális segítés keretében meghatározottakat.

 

Intézményi térítési díj 2019. március 01. napjától:

                                                   990 Ft/óra

 

Intézményi térítési díj 2020. március 01. napjától:

                                                  1 100 Ft/óra