Bemutatkozás

 

 

Intézményünk négy alapelv szerint végzi tevékenységét:

  1. Hiszünk a szeretetben

Célkitűzésünk: a minőségi gondoskodás és szeretetteljes ápolás. A minőségi gondoskodáson a következőket értjük: a személy méltóságának tiszteletén alapuló, szeretetteljes fizikai, pszichikai, érzelmi, morális, spirituális gondozást biztosítunk az ellátottaknak, az állapotukban elérhető legjobb életminőség érdekében. Minőségi gondoskodásunk fontos eleme a megsegítés, hogy ellátottjaink életüknek értelmet találjanak, életterüket megőrizhessék, s megtört kapcsolataikban gyógyulhassanak. Életminőség alatt nemcsak a fájdalomtól és más, gyötrő fizikai tünetektől való mentességet értünk, hanem azt is, hogy vannak emberi kapcsolataik, hogy értelmes, és tevékeny életet élhessenek.

  1. Hisszük, hogy az ember élete minden stádiumban a fogantatástól a halálig tiszteletet, és méltóságot érdemel. Hisszük, hogy életünk minden szakasza egyformán fontos és értékes. Amíg csak élünk, feladatunk van a világban.

 

Célkitűzésünk: ezen alapelv megvalósítása érdekében törekszünk ellátottjainkat megismerni. A megismerés az egész ember megismerését jelenti, nemcsak pillanatnyi állapotában, hanem figyelmet érdemel múltja, családja is. Így tudunk személyre szabottan közeledni az itt élőkhöz.

  1. Hisszük, hogy intézményünknek családias környezetet és légkört kell sugároznia, szeretetet és törődést.

Célkitűzésünk: törekszünk tudásunk fejlesztésére a minőségi munkavégzés érdekében, hogy időseink nap, mint nap érezzék, ez az otthonuk.

  1. Hisszük, hogy az emberi élet végtelenül értékes, s az élet utolsó pillanatában is a haldokló mellett a helyünk.

Célkitűzésünk: törekszünk a hospice szellemiségű ápolás, gondozás megvalósítására.

Az intézmény elnevezése:

„Csendes Ősz” Idősek Otthona

Székhelye:

6237 Kecel, Szabadság tér 11.

 

 

Alapítója:

„Kecel Időseiért” Közalapítvány

Fenntartója:

„Kecel Időseiért” Közalapítvány

Az intézmény felügyeleti szerve:

„Kecel Időseiért” Közalapítvány Kuratóriuma

Az intézmény ellátási területe:


Idősek otthona


Szociális alapszolgáltatások:

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása

 


Magyarország területe

 

 

Kecel város területe

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

Kecel város, Imrehegy község területe

Az intézmény jogállása:

Közalapítvány intézménye

Az intézmény személyisége:

Önálló jogi személy

Az intézmény típusa:

Vegyes profilú (az 1993. évi III. törvény szerinti alapszolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és nappali ellátást nyújt, a szakosított ellátási formák közül ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményt, az 1997. évi XXXI. Törvény (Gyvt.) szerinti gyermekjóléti szolgálatot működtet.

A Kecel Időseiért Közalapítvány ellátási szerződést kötött Kecel város Önkormányzatával  szociális szolgáltatások nyújtására. A közalapítvány 1996. január 01. napjától működteti a "Csendes Ősz" Idősek Otthonát.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön törvény (A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény) szabályai szerint rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil
és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön.

A Kecel Időseiért Közalapítvány adószáma: 18348206-2-03

Az adó 1 %-a fontos bevételi forrás a Kecel Időseiért Közalapítvány, mint a Csendes Ősz Idősek Otthona fenntartója részére.

Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át részünkre ajánlották, ajánlják, hogy közalapítványunk törekvéseit ezúton is támogatják!